การอบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

โพสต์5 ก.ค. 2565 01:41โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2565 20:28 ]
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ทางระะบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ให้แก่ข้าราชการครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครู ร่วมให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

อบรมพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ‎(CEFR)‎ : July5,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์