อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์9 พ.ค. 2562 18:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2562 18:07 ]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน ซึ่งมีนายพุทธพงษ์ พงษพวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สพฐ. 090 โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา ร.ร.สุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

\u0E2D\u0E1A\u0E23\u0E21\u0E04\u0E23\u0E39\u0E1C\u0E39\u0E49\u0E2A\u0E2D\u0E19 STEM \u0E21\u0E31\u0E18\u0E22\u0E21\u0E28\u0E36\u0E01\u0E29\u0E32\u0E15\u0E2D\u0E19\u0E15\u0E49\u0E19

ลิงค์สำหรับการแชร์