การเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศติดตามโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระะบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC

โพสต์17 ธ.ค. 2562 07:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2562 07:02 ]
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายสาทิต วารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศติดตามโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระะบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเลียง และโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562

นิเทศเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ร.ร.ในโครงการ ร.ร.เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ลิงค์สำหรับการแชร์