การสอบแข่งขันทางวิชาการ (ระดับนานาชาติ) ประจำปี 2559

โพสต์1 ก.พ. 2559 07:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:40 ]
วันที่ 31 มกราคม 2559  สพฐ. กำหนดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ   ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ดำเนินการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม  มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบในครั้งนี้จำนวน 1,286  คน และ ในเวลา 07.30  น.           นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุมห้องสอบแข่งขันทางวิชาการ เพื่อซักซ้อมความเข้าในการควบคุมห้องสอบ ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการสอบ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อตรวจความเรียบร้อยของการสอบ  คณะกรรมการตรวจข้อสอบได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เสร็จเรียบร้อยในวันเดียวกัน

การสอบแข่งขันวิชาการ ‎(ระดับนานาชาติ)‎