การศึกษาสภาพจริง ร.ร.สุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)

โพสต์17 ก.ย. 2563 02:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 02:32 ]
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามหัวหน้าหน่วยพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้วิทยากรพี่เลี้ยงนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 28 คน ออกไปเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจากองค์กร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) โดยมี ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และคณะครูให้การต้อนรับ นำเสนอการบริหารจัดการโรงเรียน รจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ศึกษาดูงาน @ ร.ร.สุนทรวิจิตร : กันยายน 14

ลิงค์สำหรับการแชร์