การแสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:13โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2560 01:27 ]
วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 07.00 -16.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามจุดแข่งขันในโรงเรียนต่าง ๆ  เช่น ร.ร.อนุบาลนครพนม ร.ร.บ้านสำราญ ร.ร.บ้านท่าค้อฯ ร.ร.เมืองนครพนม และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในการนี้ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันในกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโยี สาระคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลป - นาฏศิลป์ สุขศึกษา-พลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในการนี้มีนักเรียน ครูผู้ฝีกสอน ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

แข่งขันคอมพิวเตอร์ วันแรก : Paint : 2 October 2017

แข่งขันคอมพิวเตอร์ วันแรก : Web Editor : 2 October 2017

แข่งขันคอมพิวเตอร์วันแรก : เกมสร้างสรรค์ : 2 October 2017

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง