การเรียนรู้ในสภาพจริง ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 03:44 ]
วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามหัวหน้าหน่วยพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้วิทยากรพี่เลี้ยงนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 28 คน ออกไปเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจากองค์กร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ โดยมี นางจันทิรา แก้วบุดดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ และคณะครูให้การต้อนรับ นำเสนอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

การเรียนรู้สภาพจริง @ ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ : กันยายน 15

ลิงค์สำหรับการแชร์