การรับฟังการเสวนาเกี่ยวกับ "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)"

โพสต์28 ม.ค. 2559 09:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:41 ]
วันที่  28  มกราคม 2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการเสวนาชี้แจงเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนให้รับทราบ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (รศ.ดรสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) และผู้แทนกรรมการสถานศึกษา โดยผู้รับชมประกอบด้วย รองฯ ผอ.สพป.นครพนมเขต 1,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม,ศึกษานิเทศก์,Smart Trainer และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมและรับฟังการเสวนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

การเสวนา"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการสอบ O-NET