การประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์29 ต.ค. 2558 23:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:50 ]
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09..00 น. นายมารุต  อุปนิสากร ได้มอบหมายให้ นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รอง ผอ.สพป.นพ.1 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ : Area Management Support System++  ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่  ประกอบด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม  เจ้าหน้าที่สารบรรณ  และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : AMSS++ : Area Management Support System++