การประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

โพสต์15 ก.ย. 2560 19:15โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2560 19:49 ]
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา นายกสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ในเวลา 9.30 น. ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และบรรยายพิเศษทิศทางการปฎิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2560  และกล่าวรายงานโดย นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ นายกสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีคณะศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments