การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559

โพสต์15 ก.ย. 2559 09:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:29 ]
วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และมอบรางวัลผลงานด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี 2558 และโล่รางวัลผลงานโรงเรียนดีประจำตำบล ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559  ซึ่งจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีศึกษานิเทศก์ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมหน้ากัน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559