การประชุมข้าราชการ & R2R ใน สพป.นครพนม เขต 1

โพสต์19 พ.ย. 2559 15:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2559 15:36 ]
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมข้าราชการใน สพป.นครพนม เขต 1พร้อมกับรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล (VDO Conference) กิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ อีกทั้งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ของพระองค์ท่าน การจัดกิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เน้นให้มีความเหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ โดยลักษณะกิจกรรม : ทำดีด้วยกาย,ทำดีด้วยวาจา,ทำดีด้วยใจ พร้อมกันเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ และรับฟังการนำเสนอการพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย (R2R) ของกลุ่มต่าง ๆ ใน สพป.นครพนม 1 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

การประชุมข้าราชการ & R2R ใน สพป.นครพนม เขต 1


ลิงค์สำหรับการแชร์