การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ

โพสต์10 ก.พ. 2563 23:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 22:08 ]
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบให้กับศึกษานิเทศก์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอนำไปประชุมชี้แจงให้กับคณะกรรมการที่ดำเนินการประเมินตามคำสั่งฯ ในระดับศูนย์ประสานงานอำเภอตามจุดที่กำหนด ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์