การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์23 ธ.ค. 2558 05:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:45 ]
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558  ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนแกนนำตามนโยบายฯ  จำนวน  27  โรงเรียน  หลังจากที่โรงเรียนดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบและการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วย ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 รอง ผอ.สพป.นพ.1 ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทนในโรงเรียนแกนนำซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้โรงเรียนแกนนำทั้ง  27 โรงเรียนได้นำเสนอรูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนที่กำลังดำเนินการในภาคเรียนนี้ และจะดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"