การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในฝัน

โพสต์10 ต.ค. 2559 00:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:16 ]
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมี ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก และคณะศึกษานิเทศก์ทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯในวันนี้ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ุ6 โรงเรียน 140 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม โรงเรียนธารน้ำใจ อำเภอนาแก โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอปลาปาก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร และโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง  ณ โรงแรมไอโอเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในโรงเรียนในฝันทั้ง 6 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอขอบคุณภาพ/ข่าว โดย นางลัคนา มั่นธรณ์  นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม รร.ในฝัน


ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง