การประชุมบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์13 ม.ค. 2559 08:37โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:41 ]

วันที่  12  มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่  1/2559  ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม , ผู้อำนวยการหน่วย , ผู้อำนวยการศูนย์ , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงสำนักงานในด้านต่างๆ และรับฟัง พร้อมรับทราบปัญหา เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว เชิงสร้างสรรค์    เพื่อการพัฒนาสำนักงานอย่างยั่งยืน


ประชุมบุคลากรเขตพื้นที่