การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี 2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 17:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:24 ]
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CLoud Computing) เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ หรือศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ICT ของเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้นท์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนาทักษะการนิเทศ Cloud Computing ปี 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์