การพัฒนา ICT เพื่อการนิเทศ

โพสต์27 ก.ย. 2558 19:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:59 ]
ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร  "การพัฒนาการใช้  ICT  เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันที่  25-28  กันยายน  2558  ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเด้น  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีศึกษานิเทศก์ จากทั่วประเทศที่ได้สมัครเข้าร่วมรับการอบรม  จำนวน  46  คน ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ด้วย  โดยมีคณะวิทยากร : ศึกษานิเทศก์ ครู ICT   บริษัทกูเกิลประเทศไทย  และบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย  ร่วมให้ความรู้ในการพัฒนาครั้งนี้
 

พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ และทักษะการนิเทศก์ ปี 2558