การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม สนามสอบ NT ป.3 ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา

โพสต์9 มี.ค. 2559 08:43โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:35 ]
วันที่ 9 มีนาคม 2559  นางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสุริยา  สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา เครือข่ายวังยางพัฒนา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ซึ่งในสนามสอบนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ 162 คน จาก 14 โรงเรียน การดำเนินการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำให้การดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส

นิเทศ กำกับ สนามสอบ NT ปีการศึกษา 2558 ร.ร.บ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง