การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ

โพสต์30 มิ.ย. 2563 20:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 08:21 ]
วันที่ 27 มิถุนายน  2563 เวลา 07.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการสำหรับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  เน้นกำชับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกกรณี ในการนี้ ขอขอบคุณ นายปรีชา จิรภัทรพงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม และนายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) ประธานกรรมการ คณะครูอาจารย์และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่อำนวยความสะดวกเอื้อเฟื้อสถานที่ตลอดจนการให้บริการ จนสิ้นสุดการเลือกสรร ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม และสนามสอบโรงเรียนสุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลางในการสอบคัดเลือกพนักงานราชาการ ณ ร.ร. อนุบาลนครพนม

สนามสอบ ร.ร.สุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์