แข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษา ปี 2559

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:27 ]
วันที่ 18  มิถุนายน  2559 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   ปี 2559 โดยมีนายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมตะวันตกทำให้การสืบสาน สร้างสรรค์ภาษาไทยลดลง รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น โดย สพป.นครพนม 1 ได้จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการคิดและเขียน  เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับประเทศ  ทั้งส่งผลงานที่ชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขัน  และต้องเดินทางนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนสตรีวิทยา  จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กิจกรรมการเขียนเรียงความ การคัดลายมือ การเขียนตามคำบอก การแต่งกลอนสุภาพ และการอ่านเอาเรื่อง (ย่อความ สรุปความ)  ซึ่งการแข่งขันทักษะภาษาไทยในครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน  เข้าร่วมและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

แข่งขันทักษะภาษาไทย "รักษ์ภาษา" 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์