การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

โพสต์22 ก.ค. 2565 01:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2565 01:20 ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมบ สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และกิจกรมการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

แข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2565 : July12,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์