การแข่งขันกิจกรรมสาระ คอมพิวเตอร์ วันที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

โพสต์2 ต.ค. 2559 08:52โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:17 ]
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 07.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ได้มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกรวมทั้งแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการแข่งขันสาระคอมพิวเตอร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมที่ดำเนินการแข่งขัน จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 โดยคณะกรรมการทุกกิจกรรมที่แข่งขันในวันนี้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม  โดยยึดหลักเกณฑ์การแข่งขันและตัดสินของกิจกรรมนั้นๆ เป็นหลัก เพื่อหาทีม/ผู้ที่ชนะเลิศตัวแทนแต่ละกิจกรรมเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป ขอขอบคุณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการแข่งขันมา ณ โอกาสนี้

แข่งขันคอมพิวเตอร์ วันที่สอง


ลิงค์สำหรับการแชร์