การแข่งขันกิจกรรมสาระคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 วันที่ 2

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:21โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2560 22:07 ]
วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 07.00 -16.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามจุดแข่งขันในโรงเรียนต่าง ๆ เช่น ร.ร.อนุบาลนครพนม ร.ร.บ้านสำราญ ร.ร.บ้านท่าค้อฯ ร.ร.เมืองนครพนม และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในการนี้ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันในกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโยี สาระคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลป - นาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย ศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในการนี้มีนักเรียน ครูผู้ฝีกสอน ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

การแข่งขันศาระคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 : วันที่ 2

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง