การคัดเลือกครูต้นแบบจัดประสบการณ์การสอนปฐมวัย ปี พ.ศ. 2561

โพสต์28 พ.ย. 2560 03:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2560 03:31 ]
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.  นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อคัดเลือก ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัยที่ได้รับการยอมรับและเชี่ยวชาญเฉาพปฐมวัย เพื่อเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลงสู่ห้องเรียนจากโรงเรียนต้นทาง คือ โรงเรียนวังไกลกังวล และช่วยให้โรงเรียนปลายทางมีต้นแบบที่ดีในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนถูกต้องตามหลักการ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมคัดเลือกครูผู้สอนดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คัดเลือกครูต้นแบบจัดประสบการณ์การสอนปฐมวัย ปี พ.ศ. 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์