การดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O – NET ) ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 ก.พ. 2561 08:30โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 08:30 ]
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานตามคำสั่ง สพป.นครพนม เขต 1 ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนศูนย์สอบแต่ละสนามสอบ รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบไปยังสนามสอบ และนำกระดาษคำตอบ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบมายังศูนย์สอบ ในการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O – NET ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนในสังกัดและในเวลา 09.00-16.00 น. นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบแต่ละสนามสอบ ซึ่งกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว

รับ -ส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ นิเทศติดตามการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
        
Comments