การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โพสต์5 ก.พ. 2560 03:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2560 17:12 ]
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ประกอบด้วย นายมงคล รุณธาตุ นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้ว นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ และนายมงคล รุ่งสว่าง นิเทศ กำกับ ตรวจเยี่ยม ดูแลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งฯ เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ดูแลการจัดสอบ เพื่อให้คำแนะนำ นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดสอบให้บริสุทธิ์ ยุติธรรมโปร่งใส ได้มาตรฐาน (ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 /1 เครือข่าย เป็น 1 สนามสอบ และ ม.3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560/1 อำเภอ เป็น 1 สนามสอบ) ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 ประจำสนามสอบ รร.บ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง ทำหน้าที่รับ -ส่ง แบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 และปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบนี้ด้วย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกสนามสอบ และคณะครูในแต่ละสนามสอบ ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้การจัดสอบครั้งนี้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและลุ่ล่วงด้วยดี
ขอบคุณภาพ : อรรณพ แสนนาม ครู รร.บ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง

O-NET ป.6 : 2559 สนามสอบ รร.บ้านยอดชาดวิทยา อ.วังยาง


ลิงค์สำหรับการแชร์