การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์29 ก.พ. 2559 07:22โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:37 ]
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง  เพื่อติดตามการดำเนินการจัดสอบและให้กำลังใจคณะครู-นักเรียน กรรมการคุมสอบ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมและติดตามสนามสอบสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ได้เยี่ยมชมเรือนเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลาหมอ สวนมะนาว ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี อำเภอวังยาง

การจัดสอบ O-NET ม.3