เดินทางไปส่ง ดร.สท้าน วารี รับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

โพสต์1 มี.ค. 2563 11:18โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 11:29 ]
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เดินทางไปส่ง ดร.สท้าน วารี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมเดินทางไปส่งเนื่องนโอกาสรับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

เดินทางไปส่ง ดร.สท้าน วารี รับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

ลิงค์สำหรับการแชร์