Collective Trainer @ ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา

โพสต์3 ต.ค. 2562 23:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2562 23:26 ]
วันที่ 26 กันยายน 2562 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Collective Trainer ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2562 พร้อม Collective Trainer ของโรงเรียนจำนวน 13 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธผลนุกูล) อ.ธาตุพนม โรงเรียนบ้านนาผือบอนราษฎร์นกูล อ.นาแก และโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก ในการนี้ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ได้ จึงมอบหมายให้ นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ Collective Trainer แทน

Collective Trainer @ ร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา

ลิงค์สำหรับการแชร์