ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 : นางสาวอรฤทัย พรมศรี

โพสต์10 พ.ย. 2563 09:38โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 04:45 โดย Junpen Waentuearong ]
วันที่ 10 พฤศจิกายนน  2563 เวลา 09.30 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ออกประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของ นางสาวอรฤทัย พรมศรี ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านคำพอก อ.เมืองนครพนม  ครั้งที่ 3 โดยประเมินตามรายการประเมินทั้งด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน และตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยประกอบการประเมินในแต่ละประเด็นย่อย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอก อำเภอเมืองนครพนม และคณะครูที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้
ประเมินการเตรียมความพร้อมครูผู้ข่วย ร.ร.บ้านคำพอก

ลิงค์สำหรับการแชร์