ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน กันยายน 2559

โพสต์5 ก.ย. 2559 08:57โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 15:54 ]
วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนกันยายน 2559 เพื่อประชุมหารือข้อราชการในเรื่องต่าง ๆเช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ และมหกรรมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.นครพนม เขต 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) การแจ้งภารงานของแต่ละกลุ่มงานในเดือนกันยายน 2559 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ที่ไม่ติดภารกิจราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ กันยายน 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์