นิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1

โพสต์5 ก.ค. 2559 09:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2559 16:23 ]
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุขบดินทร์ สุทธะมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กล่าวต้อนรับอาจารย์กิตติกร รักษาพล และอาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เดินทางมานิเทศติดตามครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1ปีงบประมาณ 2559 "หลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีคณะศึกษานิเทศก์  ได้แก่ นางรินทิพย์ วารี นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์  นายอนุสรณ์ แสนเคน ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง และครูผู้สอนที่ทำหน้าที่  Coaching และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล คือ นางนิตยา นพเสาร์ และนางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ เข้ารับฟัง พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนิเทศติดตามครั้งนี้

นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1

ลิงค์สำหรับการแชร์