บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

โพสต์12 ม.ค. 2565 01:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2565 01:55 ]
วันที่ 12  มกราคม  2565  เวลา 10.30 น.นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กับ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล และ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง 1. โรงเรียนบ้านดงยอ  2. โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร  3. โรงเรียนบ้านดงป่ายูง โดยมี นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน : January12,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์