ภาพกิจกรรม

ประชุมจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โพสต์17 ม.ค. 2565 08:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2565 18:50 ]

วันที่ 17 มกราคม  2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้  นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมจัดทำแผนนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ประชุมจัดทำแผนนิเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลิงค์สำหรับการแชร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

โพสต์12 ม.ค. 2565 01:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2565 01:55 ]

วันที่ 12  มกราคม  2565  เวลา 10.30 น.นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 กับ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล และ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง 1. โรงเรียนบ้านดงยอ  2. โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร  3. โรงเรียนบ้านดงป่ายูง โดยมี นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ  ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน : January12,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

รับมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2565

โพสต์12 ม.ค. 2565 01:42โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2565 01:42 ]

วันที่ 12  มกราคม  25565  เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ประธานมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2565 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2565 : January12,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์    

รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : January 12,2022

โพสต์12 ม.ค. 2565 01:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2565 01:19 ]

วันที่ 12  มกราคม  2565  เวลา 08.30๐ น. นายอภิชัย ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล สุภาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ/ผอ.ศูนย์ฯ/ศน.และคณะ   เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน  ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : January 12,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

รับชม-รับฟัง Video Conference / การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน

โพสต์9 ม.ค. 2565 23:32โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2565 23:34 ]

วันที่ 10  มกราคม 2565  เวลา 10.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมรับชม - รับฟัง เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนให้ทั่วถึง  ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 /ผอ.ศูนย์ฯ/ศน.และคณะ 
ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชม - รับฟัง เพื่อรับทราบโอมิครอน ร้ายจริงหรือ : December10,2022

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 แบบ On Site

โพสต์29 ธ.ค. 2564 02:43โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2564 09:22 ]

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอภิขัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ on site โรงเรียนบ้านนาทราย อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งโรงเรียนเปิดเรียนเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวชญานิน โนนิล วิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งการประเมินฯลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท้านและคณะครูโรงเรียนบ้านนาทรายมา ณ โอกาสนี้

นิเทศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 แบบ On Site ร.ร.บ้านนาทราย : 29 ธันวาคม 2564

ประเมินการเตรียมความพร้องและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ร.ร.บ้านนาทราย

รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์29 ธ.ค. 2564 02:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 29 ธ.ค. 2564 02:28 ]

วันที่ 29  ธันวาคม  2564  เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางนฤมล  สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ/ผอ.ศูนย์ฯ/ศน.และคณะ เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

รับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference : December29,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (สำหรับศึกษานิเทศก์และครู)

โพสต์28 ธ.ค. 2564 23:56โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2565 02:29 ]

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - ๅ16.39 น. นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนางรองจิตร ภูมิลุน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร เข้ารับการอบนมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  (Learning Disabilities) ระยะที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting (สำหรับศึกษานิเทศก์และครู) ซึ่งประธานในพิธีเิดคือ ดร.เกศทิพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานิ กล่าวรายงานโดย นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ‎(Learning Disabilities)‎ ระยะที่ 1 ‎(รูปแบบออนไลน์)‎


ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์21 ธ.ค. 2564 17:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2564 17:25 ]

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) นำคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จำนวน 8 ท่าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM  (1 เขต : 1  USER) ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกแห่ง ทั้ง 245 เขต ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุม ก.ต.ป.น. ผ่านโปรแกรม ZOOM : December17,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์16 ธ.ค. 2564 04:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2564 04:11 ]

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในนามประธานกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) นำคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จำนวน 8 ท่าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM  (1 เขต : 1  USER) ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกแห่ง ทั้ง 245 เขต ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุม ก.ต.ป.น. ผ่านโปรแกรม ZOOM : December 15,2021

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 1090