ภาพกิจกรรม


ร่วมกิจกรรม “นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน”

โพสต์10 ธ.ค. 2562 06:42โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2562 06:42 ]

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คจังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1, โรงเรียนอนุบาลนครพนม และโรงเรียนบ้านกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรม “นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน” เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) มีการเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยเน้นว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมีทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และโรงเรียนบ้านกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม นำโดย นายโกแมน คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนมในงานนี้

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ‎(ประเทศไทย)‎ จังหวัดนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โพสต์4 ธ.ค. 2562 21:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 20:35 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แก่ ศึกษานิเทศก์จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บุคลากรจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม


ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ประชุมครูแกนนำเพศวิถีศึกษา

โพสต์4 ธ.ค. 2562 21:56โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 20:33 ]

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธีรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมครูแกนนำเพศวิถีศึกษาจากครูที่มีความพร้อมในการเป็นครูแกนนำเพศวิถีศึกษาจาก 17 โรงเรียน และคณะวิทยากรจากมูลนิธิแพททูเฮลท์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมเพื่อทบทวนสะท้อนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การวิเคราะห์แผนการสอน ตลอดจนเติมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (CSE-Learning) และได้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หรือกำลังจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประชุมครูแกนนำเพศวิถีศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 ธ.ค. 2562 01:47โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 01:48 ]

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีประเด็นในนิเทศแบบบูรณาการ ดังนี้ 1) สภาพโดยทั่วๆไป สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน และห้องเรียน 2)การน้ำเข้านักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ RT 3) การทำโทษนักเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ 4) การเตรียมตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET 5) การคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 6) การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยเฉพาะโปรแกรม Thai school Lunch และ 7) การนิเทศชั้นเรียน โดยมี นายขวัญประชา อินธิโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนยานางที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การนิเทศครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี ณ โรงเรียนบ้านดอนยานาง เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นิเทศบูรณาการ ร.ร.บ้านดอนยานาง

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์1 ธ.ค. 2562 23:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 23:07 ]

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพื่อสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีประเด็นในการสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการ ดังนี้ 1) สภาพโดยทั่วๆไป สภาพ๓ูมิทัศน์ของโรงเรียน และห้องเรียน 2)การน้ำเข้านักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ RT 3) การทำโทษนักเรียน การล่วงละเมิดทางเพศ 4) การเตรียมตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET 5) การคัดกรองการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 6) การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยเฉพาะโปรแกรม Thai school Lunch และ 7) การนิเทศชั้นเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และแจ้งข้อราชการอื่น ๆ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมประชุมสะท้อนผลการนิเทศแบบูรณการ

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์1 ธ.ค. 2562 22:41โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 22:41 ]

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสพป.นครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ และดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จในกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นประจำทุกวันจันทร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : December 2nd,2019

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 พ.ย. 2562 18:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 23:08 ]

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบด้วย ได้แก่ โรงเรียนทุ่งมน บ้านวังไฮหนองกุง และบ้านหนองยาว เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศ ร.ร.บ้านทุ่งมน

นิเทศ ร.ร.บ้านวังไฮหนองกุง

นิเทศ ร.ร.บ้านหนองยาว

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 พ.ย. 2562 18:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2562 18:49 ]

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง บ้านหนองดินแดง และโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศ ร.ร.บ้านดอนแดงเจริญทอง

นิเทศ ร.ร.บ้านหนองดินแดง

นิเทศ ร.ร.บ้านโพนป่าหว้าน

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายคำเตย

โพสต์26 พ.ย. 2562 05:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2562 06:39 ]

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านคำเตย (คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) เครือข่ายคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นิเทศแบบบูรณาการ ร.ร.บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ เครือข่ายคำเตย

นิเทศแบบบูรณาการ ร.ร.บ้านคำเตย ‎(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต)‎ เครือข่ายคำเตย

ลิงค์สำหรับการแชร์

นิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสต์23 พ.ย. 2562 18:00โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2562 20:44 ]

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย และเครือข่ายคำเตย ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายที่รับผิดชอบด้วย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม โรงเรียนบ้านนามูลฮี้น และโรงเรียนบ้านนาทราย เครือข่ายสุนทรอาจสามารถนาทราย อำเภอเมืองนครพนม

นิเทศ ร.ร.บ้านนาคำโนนขาม อ.เมืองนครพนม

นิเทศติดตาม ร.ร.บ้านนามูลฮี้น

นิเทศติดตาม ร.ร.บ้านนาทราย อ.เมืองนครพนม

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 624