ภาพกิจกรรม


ประชุมการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ประเมินศักยภาพแบบ 360) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.

โพสต์20 ม.ค. 2562 00:59โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 01:01 ]

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ (ประเมินศักยภาพแบบ 360) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ซึ่งได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คน (โดยวิธีการจับฉลาก) เพื่อเป็นตัวแทน กลุ่มละ 1 คน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

โพสต์20 ม.ค. 2562 00:48โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2562 00:48 ]

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในการนี้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์         

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562

โพสต์14 ม.ค. 2562 01:08โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2562 01:09 ]

นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้สุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล และสอบแข่งขันทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2562

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมงานฉลองมงคลสมรสสูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์

โพสต์14 ม.ค. 2562 00:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2562 21:12 ]

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสลูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งานแต่งลูกสาว ศน.สุทธิศักดิ์

ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

โพสต์13 ม.ค. 2562 21:16โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2562 21:55 ]

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์เดินทางไปถวานภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดโฆสมังคลาราม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ในการนี้ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ลิงค์สำหรับการแชร์

ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ : 6 Jan 2019

โพสต์6 ม.ค. 2562 02:17โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2562 02:19 ]

วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. ร่วมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ซึ่งแขวงทางหลวงนครพนม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมปั่นจักยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถจักรยาน ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม ระยะทางในการปั่นจากจุดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถึง สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 นครพนนม - แขวงคำม่วน ระยะทางไป-กลับ 28 กิโลเมตร


ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ : 6 Jan 2019

ลิงค์สำหรับการแชร์

ทำบุญเลี้ยงพระเพล ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

โพสต์5 ม.ค. 2562 02:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2562 23:11 ]

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1รักษาราชการแทนอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม และ นายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯ,ศน.และบุคลากรทุกท่านในสำนักงานเขตฯ ทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2562ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำเป็นประจำทุกปี และในภาคบ่ายมีการทำพิธีทางพราหมณ์ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 และตามด้วยกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันชึ้นปีใหม่ในช่วงเย็น ณ หอประชุมพระเทพวรมุนีี โดยมีบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ทำบุญเลี้ยงพระเพล ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

เตรียมอาหารเพลถวายพระ

พิธีพราหมณ์ : ภาคบ่าย

สังสรรค์ปีใหม่ พุทธศักราช 2562

ส่งความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2562

โพสต์5 ม.ค. 2562 01:34โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2562 01:34 ]

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 กับ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์โดย นางวัฒนา กงวิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมอวยพรแก่ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีศึกษานิเทศก์เข้าร่วมอวยพรโดยพร้อมเพรียงกัน

ส่งความสุขปีใหม่ 2562


ลิงค์สำหรับการแชร์

สวดมนต์ข้ามปี : 31 ธันวาคม 2561

โพสต์5 ม.ค. 2562 01:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2562 01:28 ]

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00-02.00 น. พาคุณยายไปสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว โดยมีพระอธิการสุธรรม สุธัมโม นำในการทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สวดมนต์ข้ามปี : 31 ธันวาคม 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์

โพสต์30 ธ.ค. 2561 08:35โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2561 08:47 ]

วันที่ 30 ธันวาคม.2561 เวลา 06.00 น.ร่วมกิจกรรมปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์ โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในการนำทัพ“ ปั่นชายโขง ทุกวันอาทิตย์ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ”ปั่นไปกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลตำรวจตรี ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยชมรมปั่นจักรยาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ร่วมกิจกรรมปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 470