ภาพกิจกรรม


ประชุมการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการประชุมการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 

ประชุมการดำเนินการบริหารจัดการ ร.ร.คุณภาพของชุมชน

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต ]

วันที่ 2 ธันวาคม /2563เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศึกษานิเทศก์เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ สพฐ.วิถีใหม่ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาฯ สพฐ. และคณะ ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." 2 ธ.ค. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์2 ธ.ค. 2563 01:08โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2563 01:19 ]

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมศึกษานิเทศก์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และการเตรียมการ และวางแผนการออกนิเทศ ติดตามให้กำลังใจโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 โรงเรียน ใน 6 อำเภอ ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประชุมศึกษานิเทศก์ : 1 ธ.ค. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์30 พ.ย. 2563 01:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2563 01:19 ]

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 30 พ.ย. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม – รับฟังการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

โพสต์25 พ.ย. 2563 09:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 09:00 ]

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม – รับฟังการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาฯ สพฐ.  ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ฯและศึกษานิเทศก์ นำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมรับชม – รับฟังการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน : 25 พ.ย. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์25 พ.ย. 2563 08:49โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 08:49 ]

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯและศึกษานิเทศก์ เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ สพฐ.วิถีใหม่ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


รับชม-รับฟัง รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." : 25 พ.ย. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่แสดงความจำนงจากการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเดิม ไปโรงเรียนใหม่

โพสต์23 พ.ย. 2563 06:03โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2563 06:04 ]

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางนฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมพิจารณาคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่แสดงความจำนงจากการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเดิม (ที่ไม่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ 2564) ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนใหม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นใหม่ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) โรงเรียนเดิม 2) อายุงาน 3) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนที่สังกัดอยู่  4) ภูมิลำเนา (ระยะทาง)  5) ผลงาน และ 6) อื่น ๆ  ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการที่แสดงความจำนงไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนใหม่ : 23 พ.ย. 63

ลิงค์สำหรับการแชร์

ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โพสต์23 พ.ย. 2563 05:50โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2563 05:50 ]

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นำบุคคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต,ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งข้อราชการในส่วนที่ได้ดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกคนได้รับทราบ เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต : 23 พ.ย. 2563

ลิงค์สำหรับการแชร์

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวดวงที่ 3 ณ สพป.มุกดาหาร

โพสต์21 พ.ย. 2563 23:45โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2563 05:48 โดย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ]

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง และนายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวดวงที่ 3 ตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน โดยในการประเมินครั้งนี้ มีโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ที่ขอเข้ารับการประเมิน ได้แก่ ร.ร.บ้านนาสะเม็งวิทยา อ.ดอนตาลจ.มุกดาหาร ร.ร.บ้านวังนอง และ ร.ร.บ้านงิ้ว อ.โคกสูง จ.มุกดาหาร ขอรับการประเมินในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และ ร.ร.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง และ ร.ร.บ้านหนองยาง อ.คำป่าหลาย รับการประเมินในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ สพป.มุกดาหาร ขอขอบุคณผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 5 โรงเรียน ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ผิวงาม ผอ.ร.ร.บ้านนาสะเม็งวิทยา นายสมาน ฤทธิ์น้ำคำ ผอ.ร.ร.บ้านวังนอง นายเศรษฐชาติ ชาวันดี ผอ.ร.ร.บ้านงิ้ว นายสัมพันธ์ แก้วโรจน์ ผอ.ร.ร.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง และนายวทัญญู ปังอุทา ผอ.ร.ร.บ้านหนองยาง พร้อมคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 โรงเรียน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การประเมินฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

ประเมิน ร.ร.คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว : ร.ร.บ้านนาสะเม็งวิทยา : 17 พ.ย. '63

ประเมิน ร.ร.คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว : ร.ร.บ้านวังนอง ร.ร.แห่งหุบเขาวังเทียมเมฆ : 17 พ.ย. '63

ประเมิน ร.ร.คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว : ร.ร.บ้านงิ้ว สพป.มุกดาหาร

ประเมิน ร.ร.คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว : ร.ร.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง : 17 พ.ย. '63

ประเมิน ร.ร.คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว : ร.ร.บ้านหนองยาง : 18 พ.ย. '63

ลิงค์สำหรับการแชร์

ศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา

โพสต์20 พ.ย. 2563 05:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 05:28 ]

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายวิทวินทร์ ประทังคติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประสานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีนายวัชรพงษ์ ภูยางสิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานฯ ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารนิเทศ ชั้น 2 สพป.สกลนคร เขต 1

ศึกษาดูงานประกัน สพป.สน. เขต 1 รอบที่ 2 : 13 พ.ย. 63

ลิงค์สำหรับการแชร์

1-10 of 879