แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน จำนวน 28 แบบฝึก และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 5 ฉบับ เนื้อหาในแต่ละแบบฝึก ประกอบด้วย 1.อ่านและเขียนสระ 2.อ่านและเขียนพยัญชนะ 3.อ่านและผันวรรณยุกต์ 4.อ่านและเขียนคำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์ 5.อ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 6.อ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 7. อ่านและเขียนคำควบกล้ำ   3817 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ธ.ค. 2558 05:44 Junpen Waentuearong