ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA 2009 Reading


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นการรวบรวมข้อสอบการอ่านของ PISA 2009 ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก   3079 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ธ.ค. 2558 04:41 Junpen Waentuearong