รวมเล่มข้อสอบการอ่านตามแนว PISA


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป็นการรวบรวมข้อสอบการอ่านตามแนว PISA ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมเยาวชนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก    9401 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 ธ.ค. 2558 19:18 Junpen Waentuearong