ฺฺBBL Workshop

BBL Workshop


“พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน  1  ปี”

โดย  อาจารย์พรพิไล  เลิศวิชา

“มีจุดประสงค์ที่จะสร้างมหกรรมระดมพลังผู้ลงมือทำการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทุกฝ่าย  เพื่อทำการปฏิรูป  พลิกโฉมโรงเรียนใน  1  ปี   ให้นักเรียนอ่านออก  เขียนได้”

ใครคือผู้พลิกโฉมโรงเรียน

        1.  หน่วยงานด้านการศึกษา

        2.  ผู้อำนวยการโรงเรียน

        3.  ครูผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน

        4.  ผู้ปกครองและชุมชน

        5.  นักเรียนทุกคน

***** อย่ารังเกียจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  สิ่งไหนที่โรงเรียนหรือครูมีและดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้  BBL

การศึกษาปัญหาเด็กติดเกม

ด้านบวก

       1. สมองจะประมวลผลข้อมูลเร็วขึ้น

       2.  สมองสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลจากคอมพิวเตอร์

       3.  เด็กจะรู้จังหวะ  ระยะ  และมิติมากขึ้น

       4. มีความพร้อมในการเรียนสูง

ด้านลบ

       1. เด็กไม่ชอบสิ่งน่าเบื่อ  และช้ากว่าความเร็วของสมอง

       2.  เด็กจะคุ้นเคยกับความรุนแรง  และมีแนวโน้มชอบความรุนแรง  โดยไม่รู้ว่าผิด

       3. เด็กมีแนวโน้มจะกลายเป็นคนก้าวร้าว  

กุญแจ BBL 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี

1.  สนามเด็กเล่น

2.  ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง

3.  พลิกกระบวนการเรียนรู้

4.  หนังสือเรียนและใบงาน

5.  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

 # เรื่องราวน่าติดตามมาก เชิญชมวีดีโอจากด้านบนได้เลยค่ะ#