หน้าแรก

ภาพกิจกรรมการนิเทศ ของ ศน.จันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง

 • ร่วมรับชม-รับฟัง รายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 19:59 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
 • ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จ ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2563 23:48 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
 • ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จ ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 00:15 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
 • ร่วมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ฝึกประสบการณ์ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 20 ม.ค. 2563 21:03 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
 • ร่วมคัดค้านการโอน ถ่าย ย้ายบุคลากรไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ตัวแทนศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร ...
  ส่ง 16 ม.ค. 2563 20:00 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 649 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ศน.จันทร์เพ็ญ

เครื่องมือนิเทศ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

Facebook Fanpage ของกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ & เวลา

Junpen's calendar

พยากรณ์อากาศ จ.ใหญ่แต่ละภูมิภาค

พยากรณ์อากาศจังหวัดใกล้เคียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ข่าวการศึกษา สพฐ.

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก