ติดตามการดำเนินการขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565

โพสต์20 ม.ค. 2565 20:53โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2565 20:54 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....
ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการขอเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น 
        ในการนี้ เพื่อติดตามการดําเนินการของโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนตอบแบบติดตามการดําเนินการเปิดเรียนแบบ On-site ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยสแกน QR Code หรือ URL : https://www.link.in.th/imKn4 ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...