ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การดำเนินงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

โพสต์9 ม.ค. 2565 20:17โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2565 20:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้อนุมัติโครงการการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการรวบรวมคลังข้อสอบ และพัฒนาข้อสอบเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับเขตพื้นที่) ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมจัดทำเป็นข้อสอบออนไลน์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในาชการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์เว็บไวต์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติให้โรงเรียนตลอดจนผู้สนใจทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 หรือทาง QR-CODE แนบท้ายหนังสือนี้ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...