ขออนุญาตให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมครู หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โพสต์5 มิ.ย. 2563 21:14โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 21:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น บ้านนาดอกไม้ บ้านยอดชาดวิทยา และบ้านหนองค้าโคกกุง...ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการ PISA โดยเปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ 19 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้แจ้งโโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ https://site.google.com/snru.ac.th/pisasnru2020/ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจัดอบรมครูหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ที่กำหนด หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐธิดา พรมประศรีโทร 0 9291 49315 หรือที่ e-mail : natthida.fern123@gmail.com...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม