อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง : มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา

โพสต์24 ม.ค. 2563 22:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านนาเลียง และโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี ....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ดำเนินโครงการ "การขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC "ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ตังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา และมีการทบทวนการจัดกิจกรรมโครงการฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคืบหน้าในการดำเนินการ และได้ร่วมเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการใน Q4 ดังนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม