อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์19 ก.ค. 2563 05:35โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2563 05:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขั้นที่ 1 สำหรับทดแทนข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการหรือไปสอนในชั้นอื่น หรือย้ายโรงเรียนไปสอนที่อื่นในเรื่อง น้ำ และอากาศ โดยจะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นั้น         
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งครูที่สอนระดับปฐมวัย ตามรายชื่อดังแนบเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม