สรุปและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สพป.นครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์16 เม.ย. 2563 10:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2563 10:00 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งสรุปและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สพป.นครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป...คลิก