สรุปและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สพป.นครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 เม.ย. 2563 09:35โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 09:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ขอส่งสรุปและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สพป.นครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้วิเคราะห์ผลและใช้พัฒนาคุณภาพในการศึกษาต่อไป...คลิก