ส่งเอกสารสรุปผลการประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ

โพสต์18 ก.ย. 2563 05:35โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2563 05:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหาร นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ www.Innoobec.com เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหาร .... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม