ส่งหนังสือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Activity Book

โพสต์16 ต.ค. 2563 20:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 20:29 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ดังรายชื่อที่แนบ...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" มาอย่างต่อเนื่อง และศูนย์สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็ดและครอบครัว องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ดำเนินการผลิตรายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" โดยออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.50 น. ทั้งนี้ ทางศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัวฯ ได้เล็งเห็นว่ารายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" เป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดเนื้อหาจากการออกอากาศให้เป็นกิจกรรมที่ใช้ในชั้นเรียนได้ จึงได้ทำหนังสือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Activity Book ที่เป็นเรื่องราวการทดลองวิทยาศาตร์ในรายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" จำนวน 54 เล่ม ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งมอบให้โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ โรงเรียนละ 1 เล่ม นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณครูที่สอนระดับปฐมวัยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ไทยพีบีเอส ชงนเล่น เรียนรู้กับครูปฐมวัย" โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Wทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย" โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Line Office Account : thaipbspreschool และโรงเรียนสามารถรับหนังสือบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย Activity Book ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม