รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสต์12 เม.ย. 2563 21:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 03:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง....ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูนย์บริหารหารจัดสอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม และสนามสอบทั้ง 32 สนามในศูนย์สอบ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการทดสอบ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลการทดสอบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ความตามทราบแล้ว นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เสริจสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม